fs1
fs5
fs8
fs4
fs3
Syn
Syn
Hørsel
Hørsel
Bevegelse
Bevegelse
Orientering
Orientering
Miljø
Miljø
For deg som av en eller annen årsak trenger å vite noe om områders eller bygningers fysiske utforming.
Anne Marie Auestad i regionalplanavdelingen har reist rundt i hele fylket for å kartlegge tilgjengelighetstilstanden ved fylkestannklinikker og videregående skoler i tillegg til Fylkesbygget. Funnene er publisert på Rogaland fylkeskommunes nettside tilgjengelighet.no. Vi skal lage avviksrapporter med bakgrunn i disse registreringene. Disse vil legges til grunn for fylkeskommunens arbeid slik at vi kan nå målet om tilgjengelighet for alle til våre publikumsbygg.