Syn
Syn
Hørsel
Hørsel
Bevegelse
Bevegelse
Orientering
Orientering
Miljø
Miljø
For deg som av en eller annen årsak trenger å vite noe om områders eller bygningers fysiske utforming.
Kartfunksjonalitet er nå en integrert del av tilgjengelighetsportalen. Registreringer kan søkes både via kart og ved bruk av vanlig søkekriterier.