fs1
fs5
fs8
fs4
fs3
Syn
Syn
Hørsel
Hørsel
Bevegelse
Bevegelse
Orientering
Orientering
Miljø
Miljø
For deg som av en eller annen årsak trenger å vite noe om områders eller bygningers fysiske utforming.
Stavanger kommunes meldingstjeneste VOF (Varsel om feil) er med enkle grep omgjort til også å omfatte innmelding av utfordringer i forhold til universell utforming. For denne løsningen får Stavanger kommune Innovasjonsprisen 2016.