Is your business accessible ?

Har du fått tilbakemelding fra brukere om at de ikke kommer inn i dine lokaler eller ønsker du å få en bredere brukergruppe?

Se på kravene i våre registreringsskjemaer og ta gjerne kontakt på e-post om du ønsker å vite hvordan du skal gå fram.

E-post adresse: tilgjengelighet@rogfk.no