2015 Friluftslivets år med visjonen "Flere ut - oftere!"

Friluftslivets år ble offisielt åpnet 13.januar, og et av fylkeskommunens bidrag vil være en film som viser mangfoldet av friluftsområder i Rogaland, og registreringsarbeidet som er gjort på nettsiden www.tilgjengelighet.no.

 
friluft_logoHovedmålene for året er: Å gi friluftsliv økt oppmerksomhet. Å gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

Mobilisering av frivilligheten, offentlige instanser, næringslivet og enkeltindivider er nødvendig, for å oppnå målene.

Fylkeskommunen har produsert to kortfilmer som presenterer friluftsområder i Rogaland med tilgjengelighet for alle, og arbeidet med hjemmesiden www.tilgjengelighet.no.

Friluftslivets år skal ha særlig oppmerksomhet på barn, unge og barnefamilier og fokus skal være på friluftsliv i nærmiljøet, fritidsfiske og kulturminner i naturen som opplevelsesverdi. Samtidig setter flere av årets delmål fokus på bevisstgjøring og kjennskaps økning til friluftslivets positive effekter, bla. for folkehelse, og om mulighetene for å dyrke et aktivt friluftsliv.

I løpet av Friluftslivets år vil frivillige organisasjoner, friluftsråd og kommuner arrangere turer, kurs og andre aktiviteter for hele Rogalands befolkning. Rogaland fylkeskommune vil oppfordre alle til å delta på disse aktivitetene og å benytte Friluftslivets år til å komme ut og oppleve noen av de friluftslivsperler som finnes i Rogaland.

På hjemmesiden www.friluftslivetsar.no finner du en aktivitets-kalender for hele året, hvor det er mulig å finne arrangementer i ditt nærområde. Hjemmesiden gir i tillegg informasjon om Friluftslivets år 2015.

Rogaland fylkeskommune ønsker alle et godt og spennende Friluftslivets år.

Du kan se filmen på fylkeskommunens hjemmesider

Publisert av Anne Marie Auestad, 13. januar, 2015