Avinor Stavanger får årets tilgjengelighetspris fra Rogaland fylkeskommune

Det har vært gjennomført omfattende utbygginger og oppgraderinger av flyplassen de siste 10 årene. Administrasjonen ved lufthavnen opprettet i samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) et eget brukerutvalg for å sikre at de planla og bygde de gode universelle løsningene.

AVINOR har gjort mye for å få funksjonshemmede til å føle seg tryggere på reise. Bedriften har vært  kreativ i sin utvikling av assistanseordningen og det har vært avholdt to hele dager med opplæring av AVINOR sine ansatte. Her har de funksjonshemmedes organisasjoner vært aktive bidragsytere og kommet med verdifulle innspill.

Brukerutvalget ble opprettet i mars 2009. Utvalget hadde medlemmer fra Handikapforbundet, MS-forbundet, Astma- og Allergiforbundet, Hørselshemmede, Blindeforbundet og Eldrerådet i Stavanger.

Utvalgets mandat er å sikre at alle planlagte utbygger og endringer på lufthavnen ivaretar løsninger som kan brukes av alle. I tillegg skal utvalget komme med innspill som bedrer den løpende driften av lufthavnen. Brukerutvalget gir innspill på alt fra lufthavnens Masterplan med planene for de neste 50 år, til mindre ombygginger på terminalen og ordinær daglig drift? og alt i mellom disse ytterpunktene.

Det er en løpende dialog om hvordan løsningene på lufthavnen fungerer og hvordan disse oppleves av funksjonshemmede.

Lufthavnen har valgt å selv tilby tjenesten med bistand til personer med redusert mobilitet. Dette fordi ønsket om å skape et bedre produkt for denne gruppen er en viktig del av helheten for å sikre en enklere reise for alle.

Prisen på kr 25000 ønsker AVINOR å gi videre til lufthavnens brukerutvalg, sammen med ytterligere 25 000 kr. fra Avinor, som de kan disponere fritt for å styrke arbeidet for bedre tilgjengelighet på Stavanger lufthavn, Sola.