Deltasenteret på studietur hos fylkeskommunen

Universell utforming var temaet da fylkeskommunen nylig hadde besøk fra Deltasenteret.

Vi har hatt stort faglig utbytte av dagene i Rogaland, og det er helt klart at fylket er av de fremste i landet når det gjelder universell utforming, sier Anders Eriksen, seniorrådgiver ved Deltasenteret.

24

Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet, og de var på studietur i juni for å se på resultatene av fylkeskommunens arbeid med universell utforming.

Deltasenteret var svært fornøyd med både faglig opplegg og befaring. En rundtur hvor tilretteleggingstiltak ble vist fram; fra steinalderboplass, et 100 år gammelt hotell, et høyhus, kirkebygg, konserthus og en ny videregående skole.

Befaring av tilretteleggingstiltak var hos: 13

·         Sola Strand Hotell

·         Frøyland og Orstad kyrkje i Time kommune

·         Høghuset på Bryne

·         Fritz Røed skulpturpark på Bryne

·         Nye Bryne videregående skole

·         Stavanger konserthus

·         Steinalderboplassen Vistehola i Randaberg kommune

Forankring

Av de viktigste suksesskriteriene i dette arbeidet er en god politisk og administrativ forankring, forteller Elin Schanche, fylkestingspolitiker fra Høyre. Hun presenterte revidert fylkesdelplan for universell utforming under besøket. 

I tillegg er det viktig at vi har god brukermedvirkning og dyktige brukerrepresentanter, sier hun. 

Linda Nilsen Ask og Sigbjørn Husø fra regionalplanavdelingen presenterte fylkeskommunens samarbeidsmodell internt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet med indikatorutvikling for universell utforming ble lagt frem i tillegg til metoden for kartlegging som er utviklet for nettsiden tilgjengelighet.no.

Innovasjonsutvikling i arbeidet med universell utforming er veldig viktig. En ny regional innovasjons pris er lyst ut i år, og dette bidrar til å øke oppmerksomheten omkring universell utforming. 

Stig Wathne fra Stavanger kommune, hadde fokus på økonomiske utfordringer for kommuneøkonomien når det gjelder renovering av eksisterende og gamle bygg. Stavanger kommune har som mål å være universell utformet innen 2029, jfr. kommunedelplan universell utforming.

Fylkeskommunen ønsker å være en støttespiller i arbeidet med universell utforming for Stavanger kommune og andre kommuner i fylket.