Egersund Fayancemuseum er universelt utformet!

Tilgjengelighet.no har kartlagt Egersund Fayancemuseum. Museet scorer fullt på tilgjengelighet for alle brukergruppene. Dette er en gledelig nyhet som bekrefter at det er mulig å få eldre bygg universelt utformet.

Egersund Fayancemuseum er en avdeling av Dalane Folkemuseum og er knyttet opp mot produksjonen til A/S Egersunds Fayancefabriks Co. (1847 - 1979). Museet viser et utvalg av gjenstander fra fabrikkens lange historie.

Egersund Fayancemuseum har gjennomført universell utforming i alle ledd både med hensyn til adkomst og formidling. Det er et eget berøringsgalleri spesielt for blinde og svaksynte der alle besøkende har anledning til å ta og føle på gjenstandene.

Museet har to møterom, og butikk ved resepsjonen.

Museet har hatt stort fokus på tilgjengelighet og viser at det er fullt mulig å restaurere/ombygge eldre bygg, slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne får anledning til å delta i ulike arrangementer ved museet. Under utbedringsarbeidet har museet hatt god brukermedvirkning, noe som her vært med på å gi et godt resultat.