Ekstra oppmerksomhet mot universell utforming i 6 kommuner i Rogaland de to neste årene

KS har de siste tre årene drevet et nettverk for fylkeskommuner og kommuner med tema universell utforming. I 2017 deltar 50 kommuner og fylkeskommuner i nettverket og det er stor deltakelse fra Rogaland: Karmøy, Randaberg, Stavanger, Sandnes og Time kommune deltar sammen med Rogaland fylkeskommune.

Nettverket har fokus på enkle tiltak, og kommuner/fylkeskommuner deler erfaringer om kostnadseffektive og hensiktsmessige fremgangsmåter for å fjerne enkle barrierer. Målet er å få frem strategier for å øke tilgjengeligheten til eksisterende bygninger og uteområder. Se nettsiden til KS for mer informasjon om nettverket. Her finnes også gode eksempler på hvordan vi kan skape gode inkluderende samfunn der alle kan delta.