Full fart framover for tilgjengelighet.no

Tilgjengelighet.no har fått nytt "fjes"! Siden har fått nytt design og ny søkemetode. Og hele 110 kartlagte friluftsområder er nå lagt ut!
Godt søk og god tur!

I dagens samfunn går alt i full fart fremover, og sånn er det også med utviklingen innen universell utforming. Mange av de kartleggingene som ble gjort tidlig i arbeidet med nettsiden ble gjort lenge før Lov om diskriminering og tilgjengelighet og den nye tekniske forskriften kom.  Tilgjengelighet.no ble lansert 1.mars 2010, og allerede etter bare 1 år er nettstedet i ferd med å gå ut på dato. Rogaland fylkeskommune som driver dette nettstedet  ønsker selvsagt ikke at dette skjer, så vi har nå gitt tilgjengelighet.no et ansiktsløft! Både når det gjelder design og innhold.

Framsiden er endret til en renere stil, noe som gjør den enklere og  mer logisk å forstå. Selve søkemulighetene er også forbedret. Du vil nå kunne velge kommune, hovedkategori og underkategori, for å begrense resultatet av søket. På denne måten får du ikke mye informasjon som du ikke trenger, og du må heller ikke lete deg gjennom geografiske områder som er uinteressante for deg.  

Nå er også sjekklistene som vi bruker under kartleggingene  fullstendig oppdatert i forhold til tilgjengeligjetsloven og den nye tekniske forskriften.

Et av områdene som fylkeskommunen har som satsingsfelt innen universell utforming er friluftsliv. Og her har fylkeskommunen sammen med representanter fra kommunene og friluftsrådene gjort en kjempestor jobb. I løpet av de siste 4 månedene er 110 friluftsområder og sentrumsnære turområder blitt kartlagt. Disse er nå å finne under kategorien friluftsliv i søkemotoren. Alle områdene står beskrevet og har fått tildelt stjerner for hver gruppe funksjonsnedsettelse ut ifra hvor tilgjengelig området er.

 

Tekst: Linn H. Jansen

Publisert: 27.11.2011