Hvem fortjener Tilgjengelighetsprisen 2017?

Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland.

Prisen er på 50 000 kroner og en offisiell utmerkelse som deles ut i Rogaland fylkestings møte i desember 2017.

Vet du om noen som fortjener en slik påskjønnelse for innsatsen de har gjort for sitt lokalmiljø, kommune eller i fylket? Da kan du foreslå kandidater til prisen.

Frist for å sende inn forslag til kandidater er 15. september 2017

trykk for å se video
trykk for å se video

Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for prisen: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Priskandidaten må ha vist stor kreativitet og nytenkning for å oppnå universelt utforma tiltak/løsninger. Tiltaket/løsningen må ha høy kvalitet og må være tatt i bruk. Det er mulig å foreslå flere tiltak/løsninger, også de som man selv har vært involvert i.

Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til:

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 Sentrum
4001 Stavanger

eller

E-post: firmapost@rogfk.no

Forslag merkes med: "Tilgjengelighetsprisen 2017"

Spørsmål kan rettes til:
Paal Kloster
paal.kloster@rogfk.no
tlf: 51 51 66 47