Med innsikt om utsikt

På toppen av Boknafjellet er utsikten fantastisk, og nå er det sørget for at man ikke trenger å ha falkeblikk for å kunne nyte den.

I Bokn kommune har de god peiling på universell utforming, noe som kommer alle som ønsker å ferdes i naturen på Boknafjellet til gode. Ikke bare har de prøvd å gjøre stien opp til toppen bedre tilgjengelig for alle, men også utsikten fra toppen.

Ved utsiktspunktet på toppen av fjellet står et skilt, et skilt som ikke er helt som alle andre skilt. Dette er et skilt som også kan "leses" av alle, enten man har godt eller redusert syn. Teksten er skrevet med en skrifttype som er uten seriffer og i en størrelse som oppfyller kravene til universell utforming. Fargevalg av tekst mot bakgrunn er også ifølge disse kravene. På denne måten blir teksten lett å lese. Det unike med dette skiltet er likevel at informasjonsteksten også er skrevet med punktskrift. Teksten ble trykket på tynne aluminiumsplater som hadde en gullfarget overflate. Disse ble så "poppet ut" slik at teksten via punktskrift kan leses taktilt.

Det er arbeidsgruppen "Kjekt på Bokn - ta naturen i bruk" i Bokn kommune som har tatt initiativ til å få laget et slikt informasjonsskilt. Det skulle vise seg å være mer komplisert enn man hadde antatt. Arbeidsgruppen kan fortelle til redaksjonen i tilgjengelighet.no, da det viste seg svært få trykkeri kunne trykke en slik plate. Selv om arbeidsgruppen er stolte av å ha fått til et informasjonskilt for alle, så ser de også potensiale for å forbedre det enda mer.

"Det helt konkrete vi nå kommer til å gjøre er å lage en panoramavisning (bilder i 360 grader) som vi får laget i blindtrykk: Blindtrykk vil gi svaksynte og blinde muligheten til å kjenne fjell og sjøformasjoner mens de av oss som ser vil det fremstå som et tredimensjonal fremstilling av naturen rundt oss." sier Anne Elisabeth Askeland, fra arbeidsgruppen "Kjekt på Bokn - Ta naturen i bruk" til tilgjengelighet.no.

Vi ønsker lykke til, og god tur!

 

tekst: Linn H. Jansen

bilde: Bokn kommune

publisert: 29.09.11