Miljøverndepartementet har utarbeidet en rapport med gode eksempler på universell utforming

Rogaland fylkeskommune har vært pilotfylke, og 11 av 26 kommuner har vært pilotkommune i perioden 2009-2013. I denne perioden har Miljøverndepartementet samlet gode eksempler fra K1-prosjektet til en rapport T-1540: Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner. Erfaringer og eksempler

5 eksempler er tatt med i fra Rogaland av i alt 37:

· Egen brøyterutine sikrer god framkomst på Bryne

· Steinalderboplass i Randaberg (Vistehola) mer tilgjengelig

· Universelt utformet kirke på Jæren

· Kurs for håndverkere

· Sansehage mellom jærske steingardar

 

Gjennom utviklingsprosjektet er universell utforming blitt en integrert del av kommunens og fylkets roller som samfunnsutvikler, myndighets utøver og tjenesteyter.

Hvert eksempel er knyttet til et fagområde og de forteller om prosessene som ligger bak det ferdige resultatet, og hvilke arbeidsmetoder kommunene og fylkene mener har vært vellykket.

Mange av eksemplene er sektorovergripende og kunne vært plassert under flere fagområder. Til flere av eksemplene er det knyttet notiser som kan gi ytterligere tips.

Denne rapporten er til informasjon og inspirasjon, og Rogaland fylkeskommune ser frem til mange nye uu-prosjekter gjennom oppfølging av fylkesdelplan for universell utforming som ble revidert og vedtatt i april 2014.

 

09.09.14

Anne Marie Auestad