Nå har tilgjengelighet.no kommet i engelsk versjon

Nå kan turister med ulike behov orientere seg om hvilke servicetilbud og severdigheter som er tilgjengelige i Rogaland. Dette har vært etterspurt av reiselivsnæringen i lang tid.

Nettsiden har blitt oppgradert til en ny plattform som betyr flere utviklingsmuligheter og åpner for å tilknytte nye kommuner, fylkeskommuner og andre for å samle tilgjengelighetsinformasjon fra hele Norge på ett nettsted.

Oppgraderingen gir oss mulighet til å fremskaffe indikatorer av all informasjonen som ligger i databasen. Dette vil kunne gi oss oversikt over status på tilstanden over tilgjengeligheten og hva som gjenstår for å nå våre målsettinger om universell utforming.

Nettsiden har også fått et nytt redigeringsprogram som gjør det enklere å navigere på «baksiden» og kan vise oss forbedringstiltak over tid. Det er også mulig å legge til flere bilder og det blir lenket til kart for informasjon til publikum.

Vi ønsker også å legge tilrette for at andre fylker og kommuner kan koble seg til systemet.