Rica Maritim hotell i Haugesund har fått det til.

Tilgjengelighet.no har kartlagt Rica Maritim hotell i Haugesund. Dette er andre hotellet i Rogaland som scorer fullt på tilgjengelighet for alle brukergruppene. Dette er en gledelig nyhet som bekrefter at det er mulig å få gamle bygg universelt utformet.

ricamaritim_haugesund

Rica Maritim Hotel er et kurs/konferanse- og forretningshotell som ligger ved Smedasundet i Haugesund. Hotellet har gjennomgått et "ansiktsløft" de siste årene.

Med stor konferansekapasitet, gode utstillingsfasiliteter, utescene og tilrettelegging av sosiale aktiviteter kan hotellet tilfredsstille de fleste behov i forbindelse med både små og store arrangementer.

Hotellet har hatt stort fokus på tilgjengelighet, og viser at det er fullt mulig å restaurere/ombygge slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å delta i deres arrangementer.

Under arbeidet har hotellet hatt god brukermedvirkning, noe som har vist seg å gi et godt resultat. Registreringen viser at det er mulig å få til gode løsninger i eldre bygg og anlegg.

Publisert, 13.oktober 2014

Anne Marie Auestad