Rogaland får anerkjennelse for registreringsmetode for universell utforming

Fylkeskommunen har i samarbeid med brukerne, utviklet en egen metode for kartlegging av nivået på universell utforming i bygg og anlegg og i uteområder. Deltasenteret (Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet) henviste til denne løsningen da de nylig utlyste prosjektmidler til universell utforming, noe som er en gledelig annerkjennelse for alle som jobber med universell utforming i Rogaland.

Registreringsløsningen ligger på www.tilgjengelighet.no, som informerer om tilgjengeligheten ved ulike arenaer i fylket. Det er laget en sjekkliste for bygg og anlegg og en for uteområder. Disse er utarbeidet i nært samarbeid med brukere og baseres i hovedsak på kravene i TEK-10. Med utgangspunkt i et utfylt skjema kan tiltak prosjekteres og det kan lages arbeidstegninger for gjennomføring av utbedringer. Ved at opplysningene legges inn i  www.tilgjengelighet.nofår alle tilgang til opplysninger om uu-tilstanden, til f.eks. hoteller eller restauranter, i forkant av et eventuelt besøk.

Universell utformings-medarbeiderne i fylkeskommunen har bidratt med rådgivning og veiledning i registreringsarbeid. Erfaringene så langt viser at metoden er kvalitetssikker og detaljeringsgraden tilfredsstiller behovet fullt ut. Ved kartleggingen oppnås:

• Status og oversikt over universell utforming av bygg, anlegg og uteområder

• Grunnlag for prosjektering og utbedring

• Bidrag til konkret kompetanseheving og bevisstgjøring om universell utforming

• Data til å fylle nettsiden med innhold

• Befolkningen får informasjon om tilgjengeligheten ved forskjellige arenaer

Her åpnes det med andre ord opp for sentrale midler til de som tar i bruk Rogaland fylkeskommunes metode til å kartlegge uu-tilstanden for bygg og anlegg og for uteområder.