Stavanger kommune får Innovasjonsprisen

Stavanger kommunes meldingstjeneste VOF (Varsel om feil) er med enkle grep omgjort til også å omfatte innmelding av utfordringer i forhold til universell utforming. For denne løsningen får Stavanger kommune Innovasjonsprisen 2016.

Stavanger kommune har lagt til rette for at borgerne i kommunen skal kunne melde fra om store og små feil i de fysiske omgivelsene og tjenestetilbudene med varslingsmodulen VOF (Varsel Om Feil). Denne nås via kommunens hjemmeside eller sentralbordet i kommunen.

VOF-løsningen har vært i bruk i flere år, og er laget med utgangspunkt i et standard meldesystem, Gemini melding. Kommunen har nå gjort det mulig for alle byens innbyggere å rapportere om behov tilknyttet universell utforming.

I tillegg til at alle kan melde fra om hull i asfalten, glasskår i sykkelveien eller at papirsøpla ikke er tømt, går det nå an å melde fra om feil og mangler i de fysiske omgivelsene og tjenestetilbudene med tanke på universell utforming. Kommunen har i tillegg gode rutiner for oppfølging av meldingene som kommer inn, med tidsfrister for når feil og mangler skal være rettet opp eller utbedret.

Løsningen er et godt eksempel på at innovasjon ofte handler om små endringer som kan gi store virkninger, ved at kjente problemstillinger løses på en litt annen måte enn før. Prisen består av et pengebeløp på 25 000 kroner, et diplom og en litografi av kunstneren Runi Langum.