Ulik tilgjengelighet i norske kirker

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) har utarbeidet en rapport om den universelle utformingen av norske kirker. Tilgjengeligheten er varierende, og det arbeides nå med å stimulere til oppgradering.

I rapporten "Vel bevart? ? en tilstandsrapport for norske kirker 2009/2010" avsløres det utilfredsstillende forhold i over 40 % av kirkene i landet. I hovedtrekk kommer de nyeste kirkene best ut, mens de eldre kirkene jevnt over har dårligere forhold.

For mange mennesker er kirken et sted for utøvelse av sin personlige tro. Kirken er i denne forbindelse en meningsfull kilde til fellesskap. Men også for andre er kirken et viktig møtested, som i forbindelse med høytider og andre begivenheter som skjer i menneskelige livsløp. Det er viktig at kirken er tilgjengelig - for alle.

For å stimulere til universell utforming av de norske kirkene og områdene rundt, utarbeider KA nå ressursmateriell til kirkebyggforvaltere som vil arbeide med dette. Publikum inviteres til å komme med innspill.

Frøyland og Orstad kyrkje, som har menigheter i Time og Klepp, er eksempler på tilgjengelige kirkebygg. Brosjyre om dette byggeprosjektet kan du få ved å kontakte Time kommune.

Se www.ka.no for mer informasjon om den nevnte undersøkelsen.

 

Tekst: Karoline Rygh

Bilde: RFK fotoarkiv

03.03.2011