Universell utforming av transportmidlene

I Rogaland har universell utforming av transportmidlene stor prioritet, og pr. dato har 99% av bussene som kjører for Kolumbus god adkomst for alle, inkludert barnevogner og rullestoler.

Når Sanntidsinformasjonssystemene er installert i løpet av 2012 vil bussene ha full universell utforming. Hurtigbåtene i rute for Kolumbus har universell utforming, og båtene i Ryfylke ble tildelt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets Innovasjonspris 2011 for universell utforming innenfor kategorien Transport. 
 
 
Tekst Sigbjørn Husø 
Publisert 03.08.2012