Velg riktig videregående skole

Nå kan du se hvordan din videregående skole gjør det i forhold til universell utforming.

Rogaland fylkeskommune satser stort på sine videregående skoler. Fylkeskommunen har nå kartlagt alle de 26 videregående skolene i fylket i forhold til universell utforming. Resultatene er nå lagt inn på tilgjengelighet.no.

Skal du velge hvilken videregående skole du skal gå på til neste år? Eller kanskje skolen din ikke er så godt tilgjengelig for deg, og du vurderer å bytte skole? Nå kan du sjekke ut hvilke skoler som kan tilby deg den beste tilgjengeligheten ut ifra dine behov.

Samtidig som fylkeskommunen kartla disse skolene ble det også utarbeidet en tiltaksplan for hvordan bedre tilgjengeligheten. Det er stort potenisalet for forbedringer, og en del av disse utbedringene gjøres nå rundt om i fylket. Dette da spesielt på de skolene som allerede er igang med rehabilitering av sine bygg.

 

Tekst: Linn H. Jansen

Publisert: 27.11.2011.