"VideoForAlle" får pris for universell utforming

Rogaland fylkeskommune tildeler innovasjonspris for universell utforming 2015 til Norsk Telemedisin AS for prosjektet «VideoForAlle». Prisen består av et pengebeløp på 25 000 kroner, et diplom og en litografi av Rogalands-kunstneren Snøfrid Hunsbedt Eiene.

Norsk Telemedisin AS har jobbet med velferdsteknologi siden 2011 og er initiativtaker til prosjektet VideoForAlle i samarbeid med Lyse AS i Stavanger og Westcontrol på Tau. Alle partene er lokalisert i Rogaland.

Prosjektet er tildelt midler fra Innovasjon Norge gjennom IFU-ordningen (Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter) og prosjektet er godkjent i Skattefunn-ordningen.

"VideoForAlle" er en særdeles brukervennlig videokommunikasjons-plattform som i utgangspunkt er utviklet for brukere av kommunal hjemmesykepleie.

"VideoForAlle" er utviklet i Norge, med norske verdier innenfor personvern, design, materialvalg og kvalitet som viktige bærebjelker for videre optimalisering og forbedringer.

Systemet er utviklet med tanke på mennesker med fysiske funksjonshemminger eller manglende kompetanse/interesse innen data, og åpner opp for en svært enkel måte å kommunisere med andre på en moderne måte.

Det er allerede gjennomført opplæring av sykepleiere i Randaberg kommune og Hillevåg bydel i Stavanger kommune, som er de to første kommunene til å ta i bruk VideoForAlle-systemet i sine hjemmetjenester. I løpet av høsten vil også Sandnes, Suldal og to hjemmesykepleietjenester i Bergen kommune ta systemet i bruk i en testpilot.

Rogaland fylkeskommune mener prosjektet VideoForAlle er et glimrende eksempel på innovativ tenkning og at det har et klart potensiale til å danne grunnlag for etablering av ny næringsvirksomhet og jobbskaping.

«VideoForAlle» ble første gang vist offentlig på verdens største messe/utstilling innen forbrukerelektronikk i Las Vegas, USA, i januar 2015, "Consumer Electronic Show" (CES). På denne messen ble "VideoForAlle" tildelt lnnovasjonsprisen "CES 2015 lnnovation Award Honoree", i kategorien "Home Audio/Video Components and Accessories", en åpen klasse uten spesielle knytning til velferdsteknologi eller til en spesiell markedsgruppe.