Videosnutter

Som et ledd i markedsføringen av "Tilgjengelighet.no" ble det i samarbeid med TV-Vest utarbeidet to små videoer.

  Disse ble vist på TV-Vest flere ganger om dagen i en hel måned.

 

Linker til videoene:

http://vimeo.com/43378893

http://vimeo.com/43387844