Vistehola åpen for alle

Å kombinere universell utforming og vern av kulturminner kan lett føre til en del utfordringer. Rogaland fylkeskommune og Randaberg kommune har tatt disse utfordringene på strak arm når det gjelder Vistehola, og denne ble den 19.september åpnet som ei Vistehola åpen for alle.
Åpningen var en del av Landsbykonferansen i Randaberg.

Vistehola er en av Norges mest kjente boplasser ifra steinalderen. Det var derfor viktig at ikke bare den fysiske adkomsten ble utbedret, men at også opplevelsen ved å besøke hola ble gjort mer tilgjengelig. Karakteren på landskapet rundt selve Vistehola er viktig for opplevelsen, så tilretteleggingen bød på en del utfordringer i forhold til dette.

Løsningen ble en rist som nå er lagt under gresset og som gjør at flere kan komme seg opp til Vistehola. I kulturminnesammenheng har ikke dette blitt gjort før, og løsningen er også nyskapende innen universell utforming. Det tøffe her, er at et godt samarbeid mellom det offentlig og det private har ført fram til praktiske løsninger som vil kunne brukes i mange sårbare naturområder over hele landet. Kanskje man til og med kan si at det har blitt skapt grunnlag for en ny næringsutvikling?

Rogaland sitt arbeid for universell utforming blir virkelig lagt merke til. Og det er ikke bare offentlige myndigheter som gjør dette, men også riksdekkende media. Dagbladet brukte en hel utgave av sitt bilag til temaet tilgjengelighet, og her fikk Rogaland fylkeskommune en to siders artikkel om sitt arbeid på dette området. Artikkelen het "Fra steinalder til internett". Se også filmsnutt ifra åpningen ved å følge linken under.

Åpningen av tilrettelegging av Vistehola

Tekst: Linn H. Jansen

 

 

 

Foto: Jens Flemming Krøger

Publisert: 16.10.12