www.tilgjengelighet.no - også på iPad og mobil

Nå har vi gjort det lettere for deg som bruker nettsiden vår og nå er denne også tilpasset iPad og mobil slik at du kan søke opp tilgjengelige turområder når du er i farten.

De som har arbeidet med web-sider kjenner til at slike produkter aldri blir ferdig utviklet. Dette gjelder også for vår nettside.  Å drifte en slik nettside, som ikke finnes fra før i Norge, er et kontinuerlig utviklingsarbeid og mye gjenstår før vi er ferdig. Vi synes imidlertid vi er klar nok til å vise hva vi har gjort og vi legger ut den oppdaterte versjonen i dag, den 23. august 2013.

Rogaland fylkeskommune som driver nettstedet har samarbeidet med brukerorganisasjonene og Netpower for å gjøre siden enda mer brukervennlig og mer logisk å bruke. Designet av nettsiden er forbedret og vi har gjort søkefunksjonene enda enklere. For eksempel så vil den blå søkeboksen være tilgjengelig hele tiden og det er nå muligheter for å spesifisere søket med et fritekstsøk. Du får opplyst antall treff på søket og disse er lagt i en alfabetisk rekkefølge.

Den tidligere stjerneordningen er nå borte og det er kun mulig å få godkjenning basert på gitte minimumskriterier. Disse er relativt strenge og resultatene viser at det er behov for å gjøre en del oppgraderinger omkring i samfunnet. Vi ser imidlertid at det ofte er små endringer som skal til for å gjøre arenaer tilgjengelig for alle. Godkjent merke vises med farger på symbolet for hvilke grupper som oppfyller minimumskravene.

Den oppdaterte utgaven som nå lanseres vil bli utviklet videre og bli fylt med mer innhold. Har du noen kommentarer på nettstedet så send oss en e-post til tilgjengelighet@rogfk.no.